Waterschappen

Een waterschap of hoogheemraadschap is een overheidsorganisatie, net zoals Rijksoverheid, provincies en gemeenten. Een waterschap zorgt niet allen voor het waterbeheer in een bepaald gebied maar verricht ook ondernemerstaken en krijgen daarom met diverse fiscale wetgeving van doen. Wij kunnen samen met u praktische oplossingen bedenken voor deze complexe vraagstukken.

stichtse rijnlanden waterschap logo