Zorginstellingen

Door de bezuinigingsmaatregelen van de overheid staat de zorgsector onder grote financiële druk. Dat biedt voor uw organisatie niet alleen risico’s, maar ook nieuwe uitdagingen en kansen. Weet u of al deze veranderingen gevolgen hebben voor de toepassing van de btw-vrijstellingen op uw diensten of leveringen? Twijfelt u of kosten binnen uw concern of aan derden zonder btw moeten worden doorberekend? Het is voor veel zorginstellingen belangrijk om de financiële positie te optimaliseren. Niet alleen de economische realiteit maar ook veranderende fiscale wet- en regelgeving kunnen uw organisatie doen besluiten tot het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden, fusies of herstructureringen. Fiscaliteit is een onderdeel dat steeds vaker een belangrijke rol speelt. In die processen wilt u het beste bereiken voor uw werknemers en stakeholders, u wilt voldoen aan de eisen en verwachtingen die aan uw organisatie gesteld worden. FiscalEd belastingadviseurs is vanuit diverse situaties en rollen betrokken bij de te maken keuzes en kunnen u daarin adviseren.

Omring hoorn logo