Fijne jaarwisseling!

Fijne jaarwisseling

Op 2015 blikken wij terug als een jaar waar zich weer veel fiscale ontwikkelingen hebben voorgedaan die van invloed zijn op uw fiscale situatie of die van uw klanten. Zo is de vennootschapsbelasting op een aantal punten gewijzigd en zijn er binnen de Btw en overdrachtsbelasting veranderingen doorgevoerd of crisismaatregelen teruggedraaid. De wetgeving met betrekking tot vastgoed en de  aanpak van erfpachtstructuren. Er is de definitieve invoering van de werkkostenregeling voor alle werkgevers in Nederland. De invoering van de nieuwe reisbureauregeling in lijn met de EU-richtlijn, TOMS voor de reisbureaus en de gevolgen voor rivercruiseschepen.

De jaarwisseling leidt naast een terugblik op het afgelopen jaar vooral tot een fiscale vooruitblik voor 2016. Wij kijken graag met u wat er het komende jaar fiscaal te wachten staat en wat wij hier mogelijk voor u kunnen betekenen. Belangrijke veranderingen doen zich voor bij de vennootschapsbelastingplicht van overheidslichamen en toenemende belangstelling van toezichthouders op risicomanagement bij bedrijven en instellingen. Woningcorporaties moeten rekening houden met de fiscale gevolgen van invoering van de Woningwet en DAEB en niet-DAEB activiteiten. De VAR-verklaringen zullen gaan verdwijnen en werkgevers moeten rekening gaan houden met gecertificeerde overeenkomsten van opdracht om te worden gevrijwaard van risico’s van naheffingen loonheffing.

Namens FiscalEd willen wij u bedanken voor de samenwerking het afgelopen jaar. Wij zijn tevreden en hopen dat wij met u in 2016 een fiscaal voorspoedig jaar tegemoet kunnen zien.

De beste wensen voor 2016!