Specialisten

foto ed schweringEd Schwering
Veel van onze klanten zijn maatschappelijke organisaties, daar ligt ook mijn expertise en interesse. Ik heb veel ervaring in de fiscale dienstverlening bij zorginstellingen, waterschappen, havenbedrijven en woningcorporaties. Ik sta voor een concreet en goed advies waarbij u weet waar u aan toe bent. Van een incidentgedreven aanpak naar een procesmatige benadering om niet alleen om de fiscale risico’s te beheersen, maar ook om fiscale kansen te herkennen en te benutten.

 

Ed Plat
Foto ed plat
Overheden, woningcorporaties en andere non-profitorganisaties werken met maatschappelijk middelen. Zij moeten krimpende budgetten steeds creatiever inzetten om hun doelstellingen te bereiken. Desondanks doen veel van deze organisaties zich zelf nog steeds te kort door meer belasting te betalen dan nodig is. Goede fiscale advisering op het juiste moment kan tot grote besparingen leiden. U mag van FiscalEd Belastingadviseurs verwachten dat wij kennis hebben van uw sector en de ontwikkelingen daarbinnen. Uw organisatie kan zodoende rekenen op hoogwaardig en direct toepasbaar advies van professionals met gevoel bij uw werk.