Maatschappelijke organisaties

Dit zijn ondernemers of organisaties die een publieke taak uitvoeren en daarbij te maken hebben met bedrijfsmatige en marktgeoriënteerde mechanismen, zoals competitie en de noodzaak om zelf inkomsten te verwerven. Naast woningcorporaties, scholen en zorginstellingen hebben wij het hier over bijvoorbeeld afvalbedrijven. Actueel is de vormgeving en verruiming van de vennootschapsbelastingplicht voor (indirecte) overheidsbedrijven. Door onze ruime expertise op alle fiscale deelterreinen zijn wij in staat om de relevante fiscale verplichtingen, kansen en risico’s voor u te schetsten. Vele maatschappelijke organisaties gingen u voor en hebben inmiddels een quick scan door ons laten verrichten. Indien u wilt, kunt u een afspraak maken met één van onze adviseurs.